Categories
Blog VPS

Hướng dẫn tạo VPS Azure 1 tháng miễn phí

Microsoft Azure là gì? Microsoft Azure trước đây được gọi là Windows Azure, là nền tảng điện toán đám mây(Cloud Computing) công cộng của Microsoft. Nó cung cấp một loạt các dịch vụ đám mây, bao gồm máy tính, phân tích, lưu trữ và mạng. Người dùng có thể chọn từ các dịch vụ này […]