Categories
Blog VPS

Hướng dẫn tạo VPS Azure 1 tháng miễn phí

Microsoft Azure là gì? Microsoft Azure trước đây được gọi là Windows Azure, là nền tảng điện toán đám mây(Cloud Computing) công cộng của Microsoft. Nó cung cấp một loạt các dịch vụ đám mây, bao gồm máy tính, phân tích, lưu trữ và mạng. Người dùng có thể chọn từ các dịch vụ này […]

Categories
Blog VPS

Hướng dẫn trỏ domain về máy ảo Azure

Azure Virtual Machine(Azure VM) là gì? Azure VM là một dịch vụ cung cấp máy chủ ảo trên Azure, Azure VM cung cấp và mở rộng tài nguyên tính toán theo yêu cầu và giá được tính theo tài nguyên sử dụng. Mỗi Azure VM cung cấp riêng phần cứng ảo bao gồm CPUs, RAM, Disk, […]